Homeopatie bojuje proti nemocem speciálními přípravky - homeopatiky

Homeopatie, obor mnohými odsuzován, jinými vychvalován. Faktem je, že tato alternativní léčebná metoda existuje již více než 200 let. Jaké jsou její základní principy a v čem se liší od klasické medicíny? Odpovědi přinese článek věnovaný právě homeopatii a jejím léčebným metodám a prostředkům. Homeopatie léčí na základě zkoumání nemocného člověka a symptomů, které daný jedinec má. Tento celek je pak podroben léčbě, která probíhá za pomocí ředěných látek, jež by u zdravého člověka vyvolaly stejnou odezvu, jakou vykazuje konkrétní nemoc. Čtyři druhy homeopatik Léky v rámci této alternativní metody mohou být živočišného, rostlinného nebo minerálního původu. Jejich volba vždy souvisí s daným problémem. Zvláštní skupinou jsou bioterapeutika, která pochází z lidského organismu. Oproti tomu existují i homeopatické přípravky vyráběné umělou cestou. Všechny tyto látky mohou být jednosložkové či vícesložkové, jejich kompletní seznam a popis je možno nalézt v základní knize homeopatie s názvem Materia medica homeophatica. Klasická medicína versus homeopatie Pokud bychom hledali zásadní rozdíly mezi medicínou, kterou v příslušných střediscích, nemocnicích a ordinacích provozují titulovaní lékaři, a homeopatií, která má velmi mnoho směrů a oborů, narazili bychom nejen na propastné odlišnosti, ale také na otázky, v nichž se obě metody doplňují a mohou tak sloužit sobě navzájem. Homeopatie však za původem onemocnění vidí vždy psychický původ oproti běžné medicíně. Je třeba ale zdůraznit, že psychika obecně znamená v homeopatii něco jiného, než jak ji vnímáme v rámci klasického lékařství. Ať už se více přikláníte ke klasickému proudu léčení, nebo vám učarovala právě homeopatie, je třeba připomenout, že nejlepší léčbou jakékoliv nemoci je především prevence, a proto je nutné reagovat na signály našeho těla a přizpůsobovat jim životní tempo.

Publikováno: 05. 04. 2011

Kategorie: Životní styl

Autor: Ema Kovaříková